Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

Leden schrijven

10-02-2020 Goede vrijdag in tijden van corona
Over de betekenis van de Goede Week en Goede Vrijdag in tijden van corona schreef collega Bill Banning deze bijdrage.

21-02-2020   "Rechtvaardiging van het bijzonder onderwijs is juist de kwalitatieve kracht en functie ter bevordering van sociale cohesie en integratie van minderheden" schrijft onze oud voorzitter Cees Akerboom in deze bijdrage over de betekenis van het bijzonder onderwijs in de huidige geseculariseerde samenleving. 

28-01-2020  Over segregatie in het onderwijs
Bill Banning schreef deze reactie op een internet publicatie van de Onderwijsraad over segregatie in het onderwijs, een artikel dat op 28 01 2020 op de opiniepagina van het AD is gepubliceerd.

4-11-2019 Welke partij komt er nog 'echt op voor onderwijs?
NRC redacteuren Lamyae Aharouay en Mirjam Remie publiceerden onder bovenstaande titel een artikel op de binnenlandpagina van deze krant (10-11).  Nadat zij aangeven dat veel betrokkenen niet willen praten of niet met naam en toenaam in de krant willen (omdat "de onderhandelingen nog lopen"), wordt de voorzitter van Sint Bonaventura uitgebreid geciteerd.
" Het gevoel dat er potentiële bondgenoten in Den Haag zitten, dat is een beetje verdwenen", vat vakdocent godsdienstige vorming Willibrord van den Besselaar het gevoel onder collega's samen. " Dat geeft een machteloos gevoel." Wel woorden, geen daden - zo wordt er over Den Haag gedacht. En dan gaat het niet alleen over geld. "Het respect voor het vak is laag. De overheid doet daaraan mee door het onderwijs te overvragen en niet serieus te nemen." zegt van den Besselaar.

4-3-2019  Staken, jazeker wel
Namens Bonaventura heeft Willibrord van den Besselaar, voorzitter van Sint Bonaventura, in het Katholiek Dagblad zijn visie op de acties en de staking op 15-3-2019 uit een kunnen zetten. Deze opinie bijdrage heeft het Katholiek Dagblad tegelijkertijd gepubliceerd met de visie van de voorzitter van CNV-Onderwijs, Loek Scheuler. De actieweek voor het onderwijs wordt op vrijdag 15 maart afgesloten met een Nationale Onderwijsstaking en een manifestatie in Den Haag. Actie in het primair onderwijs leidde vorig jaar al tot verbetering van het salaris en extra geld om de werkdruk in die sector aan te pakken. Maar daarmee zijn de problemen, waar naast het primair ook het voortgezet, middelbaar beroeps- en hoger onderwijs mee kampen, niet opgelost. En omdat in alle gesprekken de ministers maar blijven herhalen dat het kabinet geen extra geld beschikbaar heeft (niet dé oplossing, maar wel een voorwaarde om tot oplossingen te komen), moeten we wel andere manieren zoeken om ons punt te kunnen maken. 

4-2-2019   Bona Ventura
Jos Huijnen schreef "Bona is het goede Ventura het gaat gebeuren" n.a.v. het boek De geest uit de fles van Ger Groot.


E-mailen
Bellen
LinkedIn