Sint Bonaventura

Bezieling en bezinning in het onderwijs

ONDERWIJS

Via een drietal pagina's, over respectievelijk onderwijs als proces (1), de formele kanten van het onderwijs (2) en over het wat, het hoe en het waartoe (3) staan wij stil bij de invulling en vormgeving van het (bijzonder) onderwijs, bij de nut en noodzaak van de onderwijsvrijheid en de manier waarop het debat daarover vorm en inhoud krijgt.  

Onderwijs als proces
Naast Wilna Meijer is ook Ger Biesta een van de denkers over onderwijs die de pedagogiek en de pedagogische relatie, de leraar en de leerling centraal stelt in zijn denken over het onderwijs. Komt bij Meijer de inhoud meteen om de hoek kijken als derde poot van de pedagogische relatie, Biesta staat meer stil bij de leerling en de leraar. 
Over de grondhouding, de grondtoon van waaruit je als leraar moet (kunnen) werken zegt hij in het interview "Lesgeven bestaat niet uit kunstjes maar een kunst" o.a.: 
"Je moet in alles het besef hebben dat je mensen in je klas hebt die je probeert te helpen om op een mooie en goede manier hun leven in de wereld te leiden. Als we die grondtoon in het onderwijs onvoldoende verzorgen, doen we kinderen tekort en lijden leerkrachten eronder, omdat het in strijd is met waarom ze ooit het onderwijs ingingen."
Dat lijden van de leraar is volgens ons een van de oorzaken van de grote uitstroom. Uitstroom en lerarentekorten die door het onderwijs zelf bewerkstelligd worden! Om stil te staan bij de moeilijkheden en mogelijkheden om die grondtoon te koesteren organiseert Sint Bonaventura in het najaar een aantal bijeenkomsten van een of meer dagen in een klooster.
Om, even weg uit de hectiek, proberen terug te vinden wat we misschien wel zijn kwijtgeraakt in een onderwijswereld die de weg kwijt lijkt te zijn.

De formele kanten van het onderwijs
Onderwijs is zorg van de overheid en kan zich mede daarom verheugen in een alsmaar uitdijende regelgeving. Van grondwet tot bevoegdheden, van eindtermen/kerndoelen tot de positie van de professional, de leraar. 
Over die bevoegdheden voor VO leraren in de AVO vakken organiseert de AOb binnenkort een bijeenkomst.
 

Onderwijs, het wat, het hoe en het waartoe
 Onder andere een van de thema's op ons jubileumcongres, en door Wilna Meijer goed verwoord en inmiddels ook door Sint Boanventura als boekje uitgegeven.