Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs


DEBAT

Op deze pagina vind u links naar sites met beschrijvingen, analyses en visiedocumenten over onderwijs, bijzonder onderwijs en katholiek onderwijs, over identiteit, professionele autonomie, pedagogische ruimte  en levensbeschouwing.

Breng het Kerstverhaal terug in de klas,
31 wetenschappelijke perspectieven op het thema kerst. 

De Bezieling, hedendaags leven ontmoet christelijke spiritualiteit.
Auteurs over onderwijs: o.a Erik Borgman, Tanja van Leeuwen, e.a.

Nieuw Wij, verbindt de verschillen,
met bijdragen van o.a. Kathleen Ferrier, Dirk van de Glind, Greco Idema, e.a. 


De VDLG / Narthex-site met bijdragen van Taco Visser e.a.

Kijk hier voor het verslag van de Thijmlezing 2018 met als thema "Populisme, christendom en democratie: het cultuurfilosofische debat"


Publicaties over het vak levensbeschouwing door Willibrord van den Besselaar.


Op de VKMO site vind u ook interessante bijdragen en evenementen rondom identiteit en (o.a.) onderwijs, bv hoe het katholiek sociaal denken zich vertaalt in de organisatie van school en onderwijs.


Op de site Vrij Links staan allerlei bijdragen die ook de vrijheid van onderwijs, artikel 23de morele en burgerschapsvorming  en omgang met de multireligieuze school tot onderwerp hebben. Vanuit een expliciet seculiere invalshoek.
 

 
E-mailen
Bellen
LinkedIn