Sint Bonaventura

Bezieling en bezinning in het onderwijs

Wij werken samen en / of zijn aangesloten bij onderstaande organisaties en initiatieven.


Adelbert Vereniging         

info@adelbertvereniging.nl 

Actiegenoten                

 info@actiegenoten.nl

Adventsactie

 Mw. A. Steysel    Angelique.Steysel@vastenactie.nl 

AOb                                           

 Dhr. Frits Fraanje @: ffraanje@aob.nl

De Bisschoppelijke Vastenactie


BON, Beter Onderwijs Nederland


CHVO                                          

Dhr. Peter van Arum @:  cvho@aob.nl 

CNV Onderwijs                          

Mw. drs. L. Schueler @:  l.schueler@cnv.nl 

CSC, Christelijk Sociaal Congres

https://www.stichting-csc.nl/

CU, Christen Unie


FNV                    

088 - 368 0 368

Katholiek Vrouwen Dispuut


Logia    

Dhr. Peter de Vries @:  info@logia.nu

Mariënburg,
vereniging van kritisch katholieken


NKSR                      

Diaken drs. T.G.W. Frankemölle :  t.frankemolle@nksr.nl

NRO Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek


PAX                                            

info@paxvoorvrede.nl

Radboud Reflects

recharge@ru.nl

RK Kerk, Nederlandse Bisschoppenconferentie 


Hulpbisschop Haarlem-Amsterdam/Referent onderwijs    

Mgr. dr. J.W.M. Hendriks @:
pvermeer@bisdomhaarlem-amsterdam.nl 

Bisschoppelijk gedelegeerde Rotterdam                              

Mw. drs. E.M. Stalmeier @: 
j.stalmeier@bisdomrotterdam.nl 

Bisschoppelijk gedelegeerde Haarlem-Amsterdam
                           katholiek basisonderwijs en pabo’s           

Dhr. drs. D. Wienen @:
dwienen@tiltenberg.org

Bisschoppelijk gedelegeerde Groningen / Leeuwarden

Piet timmermans @: p.timmermans@bisdomgl.nl

Bisschoppelijk gedelegeerde Utrecht

Wim van den Dool@: vandendool@aartsbisdom.nl

Bisschoppelijk gedelegeerde Den Bosch

Dhr. Bart Jansen @: bjansen@bisdomdenbosch.nl

Bisschoppelijk gedelegeerde Breda

Stan van Ommen @: svommen@bisdombreda.nl

Bisschoppelijk gedelegeerde Roermond


John Marx @: j.marx@bisdom-roermond.nl (VO)
George Dölle @: g.doelle@bisdom-roermond.nl (PO en
                                                               lerarenopleidingen)

de ROEROM


Stichting Echelon 

contact@stichtingechelon.nl

Stichting Houvast op school

info@houvastopschool.nl

Stichting Steunfonds Katholiek Onderwijs


Stichting Thomas More

info@thomasmore.nl

Thijmgenootschap

contact@thijmgenootschap

2of3bijEEN
netwerk van geloofsgemeenschappen in onafhankelijke en vrije opstelling


VDLG 

Dhr. drs. T. Visser @: tvisser@verus.nl

Verus

Dhr. Cor Clarijs @: clarijs@verus.nl

VKMO 

contact @: info@katholieknetwerk.nl

Wittemer Beraad

www.kloosterwittem.nl