Sint Bonaventura

Bezieling en bezinning in het onderwijs

PUBLICATIES

Nieuw:
de 4e Bonaventuralezing uitgesproken door Wilna Meijer
'de pedagogische betekenis van de vrijheid van onderwijs'


Interne stukken over het reilen en zeilen van de vereniging staan op de pagina 'verenigingszaken'.  Op de pagina 'Wie was Sint Bonaventura' staan een aantal artikelen waarin stil gestaan wordt bij onze naamgever, de heilige Sint Bonaventura. 

Op deze pagina vindt u een aantal uitgaven die gedeelten van onze 100 jarige de geschiedenis beschrijven en publicaties, o.a. onder het kopje 'De BONAVENTURA lezingen', waarin stil gestaan wordt bij de mogelijkheden en uitdagingen om als katholieke lerarenvereniging, vanuit onze traditie, een relevante bijdrage te leveren aan vraagstukken waarvoor we ons als opvoeders en onderwijzers, zowel individueel als collectief, heden ten dage gesteld zien.

Ook vindt u hier links naar een aantal sites die wij samen met onze collega's van het CVHO in de lucht houden. Deze pagina zal de komende tijd regelmatig aangevuld worden. En als u over publicaties beschikt die hier een plaats verdienen dan ontvangen wij die graag.

De BONAVENTURA lezingen

De Bonaventuralezingen bevatten ons inziens inzichten en opvattingen die de actualiteit overstijgen, die ons helpen de actualiteit helpen te duiden, positie in te nemen. Behalve als digitale bestanden hebben we ze ook gewoon als boekjes beschikbaar. 

1e Bonaventuralezing 2003
Kees Waaijman
De spiritualiteit van de leraar

2e Bonaventuralezing 2008
Peter Nissen
Terug naar de bron, het religieuze erfgoed voorbij de vanzelfsprekendheid

3e Bonaventuralezing 2013
Frank Bosman
De Toekomst telt

 4e Bonaventuralezing 2018
Wilna Meijer
De pedagogische betekenis van de vrijheid van onderwijs
met een inleiding door Willibrord van den Besselaar


Websites:

Samen met het CVHO, de protestants christelijke afdeling binnen de AOb, houden we een aantal websites in de lucht. 
'Beeldfiguren van het christendom
'Reformatie en Contra-reformatie'  
'Inspiratietoolkit
Daarnaast kunt u ons natuurlijk ook terugvinden op de website van de AOb


De AOb is een vereniging met veel groepen en afdelingen. Een overzicht vindt u hier. Daar kunt u ook zien hoe u met een van die groepen in contact kunt komen. De AOb groep Gymnasiale Vorming heeft net als Sint Bonaventura ook een eigen website


Achtergrond en reflectie:

Naast de Bonaventuralezingen die natuurlijk ook voldoen aan de kwalificaties van bovenstaande kop zijn er ook nog andere uitgaven.

Gerard de Korte
Over het katholiek sociaal denken en het onderwijs
samen met een historisch exposé van Harrie Meelen
De geschiedenis van Sint Bonaventura in vogelvlucht
(verschijnt medio 2020) 

Bouwstenen van een bijzondere leraar (2012)

Klik hier om deze publicatie te downloaden Geschiedenis:

1958 -1968, een geschiedenis van Sint Bonaventura gedurende die 10 jaar (1968) 

Klik hier om deze publicatie te dowmloaden