Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

Statuten en reglementenHuidige statuten (uit 2005)

Huidige huishoudelijk reglement (uit 2005)

Concept statuten opgesteld in 201x ? (!)

Concept huishoudelijk reglement opgesteld in 201x ? (!)

Aangepaste conceptstatuten 2019 op 15 oktober 2019 ter commentaar voorgelegd aan onze leden, de ledenvergadering van BONA, de bisschoppenconferentie en het bestuur van de AOb. 

E-mailen
Bellen
LinkedIn