Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

 

Statuten en reglementen

Huidige statuten (uit 2005)

Huidige huishoudelijk reglement (uit 2005)

Concept statuten opgesteld in 201x ? (!)

Concept huishoudelijk reglement opgesteld in 201x ? (!)

Aangepaste conceptstatuten 2019 op 15 oktober 2019 ter commentaar voorgelegd aan onze leden, de ledenvergadering van BONA, de bisschoppenconferentie en het bestuur van de AOb. 
De reacties van genoemde partijen zijn nog niet binnen cq nog niet verwerkt.

E-mailen
Bellen
LinkedIn