Sint Bonaventura

Bezieling en bezinning in het onderwijs

VERENIGINGSZAKEN 

Naast onze jaarverslagen en beleidsplannen vindt u op deze pagina actuele zoals vergaderstukken, jaarverslagen, beleidsstukken, agenda's, notulen.  Zo hopen we de betrokkenheid van leden en geïnteresseerden bij ons verenigingsgebeuren te bevorderen.
Sommige stukken hebben daarom nog de status van een conceptversie. Dat ziet u terug in de inhoudsopgave hieronder. 
In de openbaar toegankelijke concept versies van verslagen zijn soms zaken weggelaten als die personen betreft.

Ledenvergadering 7 juni 2017

Op 7 juni gaat het bestuur graag verder in gesprek  met de leden van Sint Bonaventura om te horen wat ze vinden van onze activiteiten, onze plannen en onze verslaglegging over de afgelopen periode. De vergadering vindt plaats in de Jacobikerk; de ingang is op de Sint Jacobsstraat 171, tegenover het hoofdkantoor van de AOb in Utrecht.
Aanmelden kan op de site van de AOb

Agenda inclusief een toelichting op / vraagstelling bij een aantal agendapunten
Ingekomen stukken
Verslag  ledenvergadering 2019-02-15
Financieel jaarverslag 2018
Concept begroting 2019 en 2020
Jaarverslag 2018
Activiteitenplan 2019 2020
Opzet lezingencyclus Islam en Bugerschap
Statuten en reglementen: zie onder aan deze bladzijde


Jaarverslagen en beleidsplannen
Beleids- / activiteitenplan verenigingsjaar 2018 / 2019 concept
Jaarverslag verenigingsjaar 2017 / 2018 concept
Jaarverslag Sint Bonaventura 2017 / Activiteitenplan 2018
Jaarverslag 2013 & 2014
Jaarverslag 2011 & 2012

Agenda's en notulen ledenvergaderingen

Verslag ledenvergadering 2019 -02 CONCEPT
Agenda ledenvergadering 2019 - 02
Verslag ledenvergadering 2017 - 09
Verslag ledenvergadering 2017 - 06
Verslag ledenvergadering 2017 - 05

Data, agenda's en notulen bestuursvergaderingen

2019-06-27

10.30 uur  bestuursvergadering,      AOb hoofdkantoor, agenda,  verslag

2019-06-06

11.00 uur  bestuursvergadering,      AOb hoofdkantoor, agenda,  verslag

2019-05-16

10.30 uur  bestuursvergadering,      AOb hoofdkantoor, agenda,  verslag

2019-05-02

09.30 uur bestuursvergadering,      AOb hoofdkantoor, agenda,   verslag

2019-04-11

09.30 uur  bestuursvergadering,      AOb hoofdkantoor, agenda,  verslag

2019-03-21

10.30 uur  bestuursvergadering,      AOb hoofdkantoor, agenda,  verslag

2019-03-04

13.30 uur  bestuursvergadering,      AOb hoofdkantoor, agenda,  verslag concept

Statuten en reglementen

Huidige statuten (uit 2005)
Huidige huishoudelijk reglement (uit 2005)
Concept statuten opgesteld in 201x
Aangepaste conceptstatuten 2019
Concept huishoudelijk reglement opgesteld in 201x