Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

een terugblik:

DE SAMENWERKINGSSCHOOL EN MEDEZEGGENSCHAP


Op het WMS congres in november 2019 heeft Bonaventura een workshop over dit onderwerp verzorgd. Kijk hier voor de PPPresentatie. Voor meer informatie en eventuele ondersteuning over de samenwerkingsschool in het algemeen en/of, meer specifiek, de omzetting van informele naar formele samenwerkingsschool kunt u hier contact opnemen met het bestuur van Sint Bonaventura.

Deze manier van werken past in onze strategie om ons ook expliciet buiten de AOb te profileren, onze ideeën onder de aandacht te brengen en zo ons netwerk en onze samenwerkingsverbanden uit te breiden.

E-mailen
Bellen
LinkedIn