Week van het katholiek onderwijs 2019

Deze week vindt plaats van 30 september t/m 4 oktober. Voor het thema: zie hieronder.
Leraren in PO en VO die zelf al 
materiaal hebben dat aansluit bij het thema of dat willen maken en delen met collega's roepen wij op om dat door te geven cq contact op te nemen met ons. 

Dus docenten levensbeschouwing, godsdienst, burgerschap, nederlands, maatschappijleer, geschiedenis, mentoren, klassenleraren, groepsdocenten, etc .........!


Sint Franciscus en de Sultan en de week van het katholiek onderwijs

In 2019 is het 800 jaar geleden dat Franciscus van Assisi in een periode van wapenstilstand tijdens de vijfde kruistocht de ontmoeting zocht met de leider van de moslims, sultan Malik al-Kamil van Egypte. Terwijl niemand verwachtte dat hij het zou overleven, werd hij hoffelijk ontvangen door de sultan en hij verbleef enkele dagen bij hem. 
Voor de franciscaanse familie wereldwijd, dus ook in Nederland, is dit jubileum een extra aanmoediging om ook nu de ontmoeting te zoeken met moslims. Zeker gezien het feit dat die verhoudingen vaak onder spanning staan, dat er zelfs met enige regelmaat sprake is van concrete of vermeende dreiging.

Redenen genoeg voor de NKSR en de daarbij aangesloten organisaties om dit thema te agenderen tijden de week van het katholiek onderwijs.

Over de ontmoeting toen en de ontmoetingen nu zijn inmiddels de nodige achtergrondartikelen geschreven. 
En lesmateriaal voor het VO, gebaseerd op de artikelen, verschijnt medio maart. 

E-mailen
Bellen
LinkedIn