Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

 

WELKOM 


ACTUEEL
2022 / 2023
Momenteel gaan we aan de slag met de voorbereidingen voor volgend schooljaar. Onder leiding van een nieuwe voorzitter Raymond Hintjes, en met een nieuw bestuurslid, Kevin Reuter, staan er een aantal bijzondere initiatieven in de stijger. 

Over de afgelopen ledenvergadering van 9-6-2022 vindt u hier voor meer informatie. De bijdragen aan het gesprek over de toekomst van Sint Bonaventura, centraal onderwerp op die ledenvergadering, vindt u hier


LEESCLUB woensdag 30 mrt,  6 & 13 april

In een interview met presentator Jacobine Geel zegt de huidige theoloog des vaderlands, benedictijn en hoogleraar Thomas Quartier: “Vanuit het klooster wil ik proberen onverwachte, misschien wel radicale geluiden te laten horen.” En: “Als ik kijk naar de vermoeidheid die in de samenleving ontstaat door corona, dan kan ik als monnik wel een spiegel zijn.

Komende vastenperiode gaan we in 6 online bijeenkomsten "BLIJVEN, omarm op wat je pad komt", het nieuwe boek van Thomas Quartier lezen. Stabiliteit, regelmaat, stilte, liefde, deemoed, contemplatie en eeuwigheid. Zeven waarden uit het kloosterleven die hij in dit boek probeert te verbinden met de huidige tijd. Oude waarden die hij verkent in een nieuwe vertelvorm, in kloosterstory’s. 

Online omdat we ervaren hebben dat het zo voor iedereen makkelijker mogelijk is om aan te sluiten, mede omdat de reistijden vervallen. Overigens in overleg met de deelnemers komt er een afsluitende bijeenkomst op een voor iedereen redelijk bereikbare plaats.


Gespreksleiding: Raymond Hintjes
Tijden: 20.00 - 21.30 uur
Kosten: geen                                       
Aanmelden via info@SintBonaventura.nl 
Belangstelling: Geef het mailadres door 


VOORUITBLIK 
THEMA AVONDEN / WEBINARS
In onze eerder georganiseerde webinars kwam naar voren dat het belangrijk is om te weten waar je zelf staat, wat je belangrijk vindt en hoe / of je dat mee kunt nemen in je beroepsuitoefening. Wij horen vaak dat dat niet makkelijk gaat, dat dat ondergesneeuwd raakt in het verzakelijkte onderwijs, en dat het een van de redenen is waarom veel beginnende docenten het onderwijs al snel verlaten. 

ZIN IN WERK,
over waardebewuste professionalisering

Het onderwijs is weerbarstig en door de coronacrisis is het niet eenvoudiger geworden. Hoe houd je de aandacht van leerlingen vast in een digitale les? Hoe gaat het met hen? Even een praatje tussendoor is er niet zo makkelijk bij. Waarom is dat zo belangrijk?

In dit webinar verkennen we wat waardenbewuste, ook wel normatieve professionalisering is. In het promotieonderzoek van Edwin komen studenten van de Hogeschool Utrecht zelf aan het woord. Zij verkennen hun eigen levensoriëntatie en verbinden die met hun professioneel handelen. Deze verkenning vindt plaats tijdens hun bachelor en gaat daarna nog steeds door. Hoe zit dat voor ons die al langer of korter in het onderwijs bezig zijn? Wat staat er voor jou op het spel in het onderwijs? Welke zin krijg je en leg je in je werk? In dit webinar houden we het praktisch en zijn er doorkijkjes naar achterliggende theorie. 

Edwin van der Zande is werkzaam bij het lectoraat Normatieve Professionalisering van de Hogeschool Utrecht en het Onderzoeksprogramma Maatschappelijke Spiritualiteit van het Titus Brandsma Instituut.

Datum volgt. Deelname is gratisZowel voor leden als niet-leden. 
Aanmelden / meer informatie: info@SintBonaventura.nl   

ADRIANUS JAAR Ter gelegenheid van het feit dat 500 jaar geleden Adrianus tot paus werd gekozen zijn er in 2022 en 2023 diverse activiteiten.

Over Adrianus: Een compromiskandidaat van eigengereide en ruziënde kardinalen groeit uit tot een hervormingsgezinde paus. Hij kiest een andere levensstijl dan men in Rome gewend was, hij schrijft een openhartige brief aan Maarten Luther, hij probeert Erasmus van Rotterdam voor zich te winnen.


MEET & GREET   We proberen altijd zoveel als mogelijk aanwezig te zijn op aan onderwijs en/of levensbeschouwing gerelateerde bijeenkomsten om met u in gesprek te kunnen gaan. Bv tijdens het AOb jubileumcongres in het najaar van 2022 en tijdens de NOT (24 t/m 28 januari 2023). 


EN VERDER
DELEN   In de leden- en nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van de vereniging, van de gesprekken die we met elkaar voeren en van onze bijdrage aan het publieke debat. Hopelijk levert ook deze steeds in ontwikkeling zijnde site een bijdrage aan de bezinning en reflectie die zo noodzakelijk zijn voor inhoudsvol en betekenisvol  (werken in het) onderwijs. 

Delen van leden- en nieuwsbrieven in uw netwerk wordt door ons gewaardeerd

Graag wijzen we ook op onze aanwezigheid elders op internet, op linked, facebook en twitter. Ook daar proberen we een bijdrage te leveren aan het denken over onderwijs vanuit de uitdagingen die deze tijd aan ons stelt.
(geplaatst 2020-10-07)

CORONA EN HET ONDERWIJS  Tijdens de 1e en de 2e corona golf publiceerde de acteur, schrijver en voormalig dichter des vaderlands  Ramsey Nasr twee artikelen waar hij tijdens de derde golf nog een aan toevoegde en die drie samenbundelde in de uitgave "De fundamenten", een boekje dat na een interview in het tv programma Buitenhof meteen uitverkocht was en tot voor kort hoog in de boeken-top-tien stond. Een pleidooi om te leren leven met onzekerheid, tegen de zelfverheerlijking, de vergoddelijking van de mens, een radicale oproep om de onderlinge verbondenheid tussen de mensen en die tussen mensheid en natuur te herstellen. Als een ware oudtestamentische profeet keert hij zich tegen een levenshouding die ons huidige bestaan als een vanzelfsprekendheid, als een recht is gaan beschouwen en de werkelijk belangrijke zaken, de fundamenten als ornamenten. En zo zijn zorg, onderwijs en cultuur sluitpost, versiering, luxe  geworden.

Opvallend vond ik dat vele zaken die hij over kunst en cultuur te berde brengt bijna een opeen van toepassing zijn op geloof en religie. En misschien nog wel opvallender is de manier waarop hij de de kwetsbaarheid van de mens en het menselijk bestaan beredeneert vanuit de evolutietheorie van Darwin. Aangevuld met eigen ervaringen tijdens een verblijf in het noordpoolgebied.
Zo neemt hij afstand van de, ook in het onderwijs en in het onderwijsdebat veel voorkomende neiging om (wetenschappelijke) kennis, rationeel denken, 'evidence based handelen' als zekerheid gevende houvasten te beschouwen. En pleit hij voor een herwaardering van de persoonlijke ervaring. Daarom is het boek van Nasr is ook relevant bij het zoeken van antwoorden op de vraag op hoe vorm te geven aan onderwijs over corona en de wijze waarop we daar als samenleving mee omgaan.
(geplaatst 22-08-2021)

BELGIË - NEDERLAND  Een eerder gepland gesprek tussen collega's uit Belgisch en Nederlands Limburg kon tgv de corona crises geen doorgang vinden Nu kijken we of we dat gesprek alsnog kunnen organiseren. Als het weer kan en mag. Met een inleiding over de verschillen en overeenkomsten m.b.t. de onderwijsvrijheid in beide landen en over de verschillende manier waarop het onderwijs georganiseerd is. Om vervolgens snel over te stappen naar de de wijze waarop de levensbeschouwelijke identiteit van de scholen al dan niet vorm krijgt. En natuurlijk over het vak godsdienst / levensbeschouwing in het bijzonder en openbaar onderwijs in beide landen. 

Belangstelling om de dag bij te wonen of om een actieve bijdrage te leveren in voorbereiding en uitvoering: laat het ons weten.
(geplaatst 20-06-2020)

CURRICULUM.NU  Terwijl er zelfs een lobby is vanuit de wereld van het levensbeschouwelijk onderwijs, de werkgroep LERVO, die pleit voor het verder gaan op de door curriculum.nu ingeslagen weg omdat zij daar aanknopingspunten zien voor hun eigen plannen, nl. de invoering van een vak levensbeschouwing in het hele voortgezet onderwijs, lijkt de tegenstand te groeien. Ook de LERVO plannen komen, ondanks de genoemde uitgebreide consultatie van de leraren, toch weer m.n. uit de koker van allerlei andere partijen die met dit soort plannenmakerij hun bestaansrecht menen te kunnen / moeten aantonen.

Lees hier meer over curriculum.nu en de reacties en kritische kanttekeningen van Sint Bonaventura en anderen. 

Overigens, bijna 20 jaar geleden begon Jan Marten Praamsma een lezing op de ledenvergadering van Sint Bonaventura op de volgende wijze:
"Waar zit nu precies het probleem? Die problematiek komt er kort gezegd op neer dat de leraar geen kans meer krijgt leraar te zijn. Het is op school niet de leraar die de dienst uitmaakt. De leraar is slechts uitvoerder van overheidsbeleid. Althans, in toenemende mate. Hij is uitvoerder van het beleid van een overheid die zich tot in de kleinste details bezighoudt met het onderwijs. Met de inhoud van het onderwijs. Zelfs met de didactiek van het onderwijs. De leraar geeft niet langer zelf vorm aan zijn onderwijs en dat beneemt hem de gelegenheid zijn eigen verhaal te vertellen."

Voor de hele lezing, interessant om die eens naast de lezing van Erik Borgman op onze laatste ledenvergadering te leggen, kijk hier.
(geplaatst 19-06-2019) (bijgewerkt: 2020-04-09/2020-05-17 & 2020-10-09)

ARTIKEL 23  Kijk hier voor meer informatie. 
Inmiddels heeft ook de PvdA heeft zich over artikel 23 gebogen. Hun voorstellen lijken eenzijdig gericht op de positie van de leerling. Op het recht op onderwijs. Terwijl de huidige wettekst juist aanknopingspunten bevat voor een meer evenwichtige aandacht voor alle betrokkenen. Ter voorbereiding van een commentaar op die PvdA voorstellen willen we graag met u in gesprek. Hier een link naar die voorstellen. We houden ons aanbevolen voor uw commentaar. Of meldt u aan voor een digitaal gesprek hierover.
(geplaatst 19-03-2019) (bijgewerkt: 2020-10-05)

 
 


E-mailen
Bellen
LinkedIn