WIE ZIJN WE?
waar komen we vandaan, waar willen we naartoe.

Sint Bonaventura is een inmiddels 100 jarige lerarenvereniging voor katholieke leraren en al die leerkrachten die werkzaam zijn op katholieke, interconfessionele en samenwerkingsscholen. Alhoewel aangesloten bij en onderdeel van de Algemene Onderwijsbond, zijn wij een zelfstandige organisatie met een eigen rechtspersoon, met een eigen ledenvergadering, een bestuur en verschillende werkgroepen waarin we, al dan niet in samenwerking met anderen, vorm proberen te geven aan activiteiten waarin bezinning op het wat, waarom en waartoe van het onderwijs en de bezieling van onderwijsgevenden centraal staan.

Door middel van verschillende activiteiten bieden wij een plek voor rust, reflectie, bezinning en actie. Om als leraren, zowel individueel als in team- en schoolverband, stil te staan bij wat ons bezielt en beweegt. Door te reflecteren op de pedagogische opdracht die de kern vormt van je taak als leraar, een uitdaging waar leerkracht, team, school en het onderwijsveld mee aan de slag moeten.
Dat doen we d.m.v. eigen activiteiten maar ook i.s.m. andere organisaties waar we mee samenwerken.

Voor communicatie met onze leden, belangstellenden en andere betrokkenen maken we, naast gebruik van deze site, onder andere gebruik leden- en nieuwsbrieven. Waarvoor u zich hier kunt aanmelden. Nieuwsbrieven en ledenbrieven zijn hier in te zien. 

Alhoewel het lidmaatschap van Bonaventura voorbehouden is aan hen die ook AOb lid zijn, richten we ons in onze activiteiten ook op al de leraren genoemd in de eerst zin van deze webpagina (en alle andere die geïnteresseerd zijn).
Zo kan iedereen zich aanmelden voor onze nieuwsbrief en deelnemen aan onze activiteiten die we in de nieuwsbrieven en ledenbrieven, op onze site en op de AOb-site zullen aankondigen.

Geworteld in een lange traditie van emancipatie en volksverheffing, zijn wij doordrongen van het belang van goed onderwijs als voorwaarde voor de ontwikkeling van ieder kind. En zullen in de AOb en in het maatschappelijk debat over het onderwijs blijven pleiten voor het voldoende faciliteren van een goed opgeleide  beroepsgroep die de noodzakelijke professionele ruimte krijgt zodat iedere leerkracht, zich bewust van de samenhang leerling - lesstof - leraar die keuzes kan en mag maken die in iedere actuele pedagogische situatie, een situatie die uit de aard der zaak altijd weer anders is, nodig lijken. 

Interne stukken over het reilen en zeilen van de vereniging staan op de pagina 'verenigingszaken'.  Op de pagina 'Wie was Sint Bonaventura' staan een aantal artikelen waarin stil gestaan wordt bij onze naamgever, de heilige Sint Bonaventura. Bijdragen van leden aan het verenigings- en/of maatschappelijke debat over onderwijs en samenleving vindt u op de pagina 'Leden schrijven'.


 
E-mailen
Bellen
LinkedIn