Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs


Kevin Reuter stelt zich voor.  

Mijn naam is Kevin Reuter, ik ben 27 jaar jong en werk alweer als docent levensbeschouwing een paar jaar op het Dr. Knippenbergcollege in Helmond. Deze taak neem ik niet licht op. Ik heb als ‘jonkie’, de tijd nodig gehad om me voor deze taak bekwaam te voelen. In de jaren daarvoor ben ik werkzaam geweest in de aanbesteding van onderwijsdiensten en als docent Duits.  

Als docent in het voortgezet onderwijs Kevin Reuter heb ik al enige bestuurservaring opgedaan binnen het bestuur van de vereniging van docenten godsdienst en levensbeschouwing (VDLG).  

Kevin is geboren in ’s-Hertogenbosch. Hij is met zijn studies begonnen in Tilburg en studeert nu verder in Nijmegen. “Als mensen mij zouden omschrijven met drie eigenschappen, dan verwacht ik enthousiasme, resultaat gedreven en realistisch te horen.” zegt hij.  

Mijn enthousiasme is te vatten in de woorden ‘Vier het leven!’, maar dat houdt niet in dat hij altijd vrolijk is en alles maar leuk vindt. ‘Vier het leven!’ is een leuze die ik graag leen van mijn Nortbertijnse buren in mijn woonplaats Heeswijk. In de komende tijd zal in deze woonomgeving overigens langzaam verandering komen. Steen voor steen zullen wij de overstap maken naar ons nieuwe klimaat neutrale thuis in Heesch.  

Een andere grote persoonlijkheidstrek is mijn voorkeur voor meetbare resultaten en structuur. Ik hou van cijfertjes, het liefst als ze kloppen. Resultaten heb ik het liefst zo zichtbaar en overzichtelijk mogelijk.  

Daarnaast zie ik mezelf als een pragmatische realist, een houding die, volgens mij ten onrechte, door sommigen wel eens getypeerd als een vorm van pessimisme. Misschien wel omdat enig conservatisme mee ook niet vreemd is. Conservatief is voor mij geen lelijk woord.  

Mijn kandidaatstelling voor het bestuur van de katholieke lerarenvereniging Bonaventura komt niet uit het niets. In de ledenvergadering van vorig jaar is al besproken dat het bestuur, of beter gezegd de vereniging in zijn geheel, meer verbinding met de jongeren op de werkvloer wil maken. Binnen deze opgave zie ik mijn meerwaarde.  Ik heb het perspectief van deze jonge docenten en deel deze dagelijks met mijn medecollega’s.  

Er staan voor de komende jaren nog de nodige vraagstukken voor de vereniging open. Hierover zullen wij in deze vergadering samen meer spreken. Enkele visies op deze vraagstukken waren al te lezen. Een verbindend aspect dat ik in deze visies terug lijk te lezen is niet altijd even optimistisch. Wat ik graag van deze vraagstukken wil meenemen is dat bijzonder onderwijs nog altijd de grootste speler in onderwijsland is. Dit mag niet vergeten worden. 

Kevin Reuter 


E-mailen
Bellen
LinkedIn