Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs


augustus t/m december 21

Omdat we van schooljaar overgaan naar kalenderjaar vindt er op 12 november een vergadering plaats waar de plannen voor 2022 centraal staan. 

Tevens vragen de statuten nog een keer aandacht.
Na afloop een bezoek aan de tentoonstelling Maria Magdalena in het Catharijneconvent en een informele afsluiting met gezamenlijke maaltijd.

Inloop     13.30 koffie, thee en ......
Aanvang 14.00 uur
Locatie    AOb hoofdkantoor Utrecht.
Na afloop van de vergadering bezoeken we het Catharijneconvent en sluiten daarna af met borrel en gezamenlijke maaltijd.

Agenda:

Opening
Mededelingen
Notulen 
Vaststellen agenda
Jaarprogramma 2022
Begroting 2022 + toelichting
Statuten
Rondvraag


Aanmelden via info@SintBonaventura.nl

of via de agenda op www.aob.nl/agendaE-mailen
Bellen
LinkedIn