Wij werken samen met, zijn aangesloten bij of zijn onderdeel van onderstaande organisaties, bewegingen en initiatieven


Naam en link naar website

contact; mailadres en/of contactpersoon

Adelbert Vereniging         

info@adelbertvereniging.nl 

Actiegenoten                

 info@actiegenoten.nl

Adventsactie

 Mw. A. Steysel   Angelique.Steysel@vastenactie.nl 

AOb                                           

Frits Fraanje @: ffraanje@aob.nl

AOb-CHVO                                          

Peter van Arum @:  cvho@aob.nl 

De Bisschoppelijke Vastenactie


BON, Beter Onderwijs Nederland


CEEC (Europees Comité voor het Katholiek Onderwijs)

ceec@ceec.be

CNV


CNV Onderwijs              

Daniëlle Woestenberg 
@:  d.woestenberg@cnv.nl 

CSC, Christelijk Sociaal Congres


CU, Christen Unie


CoGREE (Coordinating Group for Religion in Education in Europe)


Stichting Echelon 

contact@stichtingechelon.nlFNV                    

088 - 368 0 368

Houvast op school

info@houvastopschool.nl

Jezuïeten  


Katholiek Vrouwen Dispuut


Logia    

Peter de Vries @:  info@logia.nu

Mariënburg,
vereniging van kritisch katholieken


NKSR                      

Diaken drs. T.G.W. Frankemölle:  t.frankemolle@nksr.nl

NRO Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek


PAX                                            

info@paxvoorvrede.nl

Radboud Reflects

recharge@ru.nl

RK Kerk, Nederlandse Bisschoppenconferentie 


            Hulpbisschop Haarlem-Amsterdam/Referent onderwijs    

Mgr. dr. J.W.M. Hendriks @:
pvermeer@bisdomhaarlem-amsterdam.nl 

            Bisschoppelijk gedelegeerde Rotterdam                              

Mw. drs. E.M. Stalmeier @: 
j.stalmeier@bisdomrotterdam.nl 

             Bisschoppelijk gedelegeerde Haarlem-Amsterdam
             katholiek basisonderwijs en pabo’s

Dhr. drs. D. Wienen @: dwienen@tiltenberg.org

             Bisschoppelijk gedelegeerde Groningen / Leeuwarden

Piet timmermans @: p.timmermans@bisdomgl.nl

             Bisschoppelijk gedelegeerde Utrecht

Wim van den Dool@: vandendool@aartsbisdom.nl

             Bisschoppelijk gedelegeerde Den Bosch

Bart Jansen @: bjansen@bisdomdenbosch.nl

             Bisschoppelijk gedelegeerde Breda

Stan van Ommen @: svommen@bisdombreda.nl

             Bisschoppelijk gedelegeerde Roermond

George Dölle @: g.doelle@bisdom-roermond.nl 
(PO, VO en lerarenopleidingen)

OIDEL (International Organisation for the  Right  to  Education  and Freedom of Education)


Stichting Steunfonds Katholiek Onderwijs


St. Bonaventure University

https://www.sbu.edu/

Stichting Thomas More

info@thomasmore.nl

Thijmgenootschap

contact@thijmgenootschap

Titus Brandsma Instituut

secretariaat@titusbrandsmainstituut.nl 

2of3bijEEN
netwerk van geloofsgemeenschappen in onafhankelijke en vrije opstelling


VDLG Mw Sacha van der Zande

 @: sacha@vdlginfo.nl

Verus

Dhr. Cor Clarijs @: clarijs@verus.nl

VKMO 

info@katholieknetwerk.nl

Wittemer Beraad

 
E-mailen
Bellen
LinkedIn