Statuten en reglementen


Concept statuten september 2022


Statuten uit 2005:

Huidige statuten (uit 2005)

Huidige huishoudelijk reglement (uit 2005)
Over de doelstelling van onze vereniging staat hier een digitale ledenraadpleging.
AOb
Commentaar dd mei 2022 op de voorstellen om in de statuten van de AOb een vertegenwoordiging in het HB op voordracht van de levensbeschouwelijke afdelingen te schrappen. E-mailen
Bellen
LinkedIn