Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

VERENIGINGSZAKEN 

Tgv corona vergadert het bestuur momenteel digitaal.

Het bestuur vergadert komende tijd op woensdag ochtend. Om de 2 weken.
8 & 22 april
6 & 20 mei
3, 17 en 24 juni (p.s.: 19 juni is de algemene ledenvergadering)
1 & 8(!) juli

Bestuursvergaderingen zijn openbaar. Aanmelden kan, tot 2 dagen voor de vergadering, hier

Via deze pagina kunt u per, per schooljaar geordend naar de komende en reeds plaatsgevonden ledenvergaderingen en de daarbij behorende vergaderstukken, jaarverslagen, beleidsstukken, agenda's, notulen.  Zo hopen we de betrokkenheid van leden en geïnteresseerden bij ons verenigingsgebeuren te bevorderen.

Onze ledenvergaderingen

Jaarverslagen en beleidsplannen

Bestuursvergaderingen

Statuten en reglementen


Zie ook de web pagina publicaties voor publicaties over de geschiedenis van Sint Bonaventura.
E-mailen
Bellen
LinkedIn