Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

Een klein half jaar, van augustus t/m december 2021

Omdat we van schooljaar overgaan naar kalenderjaar hier een vergadering, de najaarsvergadering 2021 waarin de plannen voor 2022 centraal staan. Deze vergadering vindt plaats op 12 november in Utrecht. 

Precieze locatie, randprogramma en tijden volgen z.s.m.

Agenda:

Opening,
Mededelingen
Vaststellen agenda,
Notulen 
Jaarprogramma 2022
Begroting 2022
Statuten
Rondvraag

E-mailen
Bellen
LinkedIn