Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs


HET BESTUUR

Momenteel bestaat het bestuur uit 3 leden die ondersteund worden door een ambtelijk secretaris. Sinds net najaar van 2021 heeft Dick Tolsma die taak op zich genomen. Hij beheert ons algemene mailadres en draagt er zorg voor dat vragen, opmerkingen, uitnodigingen of suggesties op de juiste plaats terecht komen.  

Als u belangstelling heeft om het bestuur te ondersteunen door bepaalde taken op u te nemen of door eventueel bestuurslid te willen worden, dan horen we dat graag. Onze vacatures staan natuurlijk ook op de site van de AOb.


Bestuursleden:                                                

Willibrord van den Besselaar
voorzitter

WvdBesselaar@SintBonaventura.nl  

0638311311

Raymond Hintjes     
vice-voorzitter

R.Hintjes@SintBonaventura.nl

over Raymond in pdf

over Raymond als webpagina

John van Engelen penningmeester

JvEngelen@SintBonaventura.nl  

vacature
secretaris:
 vacature
publiciteit:  


Bestuursseccretaris
Dick Tolsma   

D.Tolsma@SintBonaventura.nl

  


                           


                         

E-mailen
Bellen
LinkedIn