Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijsSTATUTEN REGLEMENTEN

Vigerende statuten
Concept statuten dd 2022
Vigerend huishoudelijk reglement

Binnenkort staan hier ook statuten ed van organisaties waarin wij participeren.
AOb
Commentaar dd mei 2022 op de voorstellen om in de statuten van de AOb een vertegenwoordiging in het HB op voordracht van de levensbeschouwelijke afdelingen te schrappen. 

NKSR


VKMO

E-mailen
Bellen
LinkedIn