Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs


Statuten en reglementen

Definitief concept van de statuten resultaat van eerder besprekingen tijdens onze ledenvergaderingen, nu ter stemming voorgelegd op de ledenvergadering juni 2022
Concept statuten (een na laatste versie dd 2021) in kolom naast vorige versie (uit 2017)

Huidige statuten (uit 2005)

Huidige huishoudelijk reglement (uit 2005)

Concept statuten opgesteld in 2017

Concept huishoudelijk reglement opgesteld in 2017

De conceptstatuten 2021, die van 2017 zijn nooit vastgesteld, zijn op 17 juni 2021 op de algemene ledenvergadering besproken en kunt u hier inzien.

Over de doelstelling van onze vereniging staat hier een digitale ledenraadpleging.Binnenkort staan hier ook statuten ed van organisaties waarin wij participeren.

AOb
Commentaar dd mei 2022 op de voorstellen om in de statuten van de AOb een vertegenwoordiging in het HB op voordracht van de levensbeschouwelijke afdelingen te schrappen. 


NKSR


VKMO

E-mailen
Bellen
LinkedIn