Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

het bestuur over de invulling van de vacature voorzitter per 1-8-2021.

Geachte leden,

 
Dit jaar loopt de verkiezingstermijn van de voorzitter af. Volgens goed gebruik kan elk lid van Bonaventura zich melden als belangstellende voor deze functie. Maak dit s.v.p. uiterlijk 1 juni 2021 kenbaar bij de secretaris: a.blankers@sintbonaventura.nl met een tekst waarin u zich kort introduceert aan de leden.

Onze huidige voorzitter Willibrord, heeft zich verkiesbaar gesteld voor een periode van maximaal 2 jaar, dit i.v.m. zijn pensioen en dus einde van zijn werkzame periode in het onderwijs. Hij geeft daarbij aan zich zeer verantwoordelijk te voelen voor de toekomst van Sint Bonaventura. Zo heeft hij in zijn zittingstermijn veel relaties tot stand gebracht waardoor onze vereniging binnen en buiten de AOb aan zichtbaarheid heeft gewonnen. Het is dus zaak om die contacten te onderhouden en over te dragen aan een opvolger. 
Binnen het bestuur zijn we in gesprek geweest over hoe we na "de periode Willibrord" verder moeten. In het huidige bestuur is onze vicevoorzitter bereid om de taak van Willibrord in de toekomst op zich te nemen. Gezien de vrij korte termijn waarop het huidige bestuur voltallig is, is een overdracht nu aan de vroege kant.  Hopelijk krijgen wij de goedkeuring van onze leden om ons de komende tijd goed voor te bereiden en de beoogde opvolger de kans te geven om zich te in te werken  en zo de continuïteit van het bestuur te kunnen waarborgen.Overigens, kandidaat bestuursleden, voor deze functie of voor andere functies, nu of in de toekomst, kunnen zich als kandidaat bestuurslid altijd (weer) aanmelden.

De verkiezing zal plaatsvinden tijdens de Algemene Ledenvergadering van 17 juni.

Namens het bestuur van Sint-Bonaventura
Anneke Blankers en John van Engelen

E-mailen
Bellen
LinkedIn