Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

Terugblik:

DE TOEKOMST VAN HET ONDERWIJS IN LIMBURG.

Op 29 november 2019 heeft in het Limburgse Wittem een congres over het Limburgse onderwijs plaatsgevonden. Onderwijs in een grensregio; onderwijs in een krimpregio; onderwijs dat in een paar decennia van lokaal en kleinschalig veranderd is in grootschalig en bestuurd door regionale of zelfs provinciale besturen; onderwijs dat traditioneel sterk verzuild was en waar nu de levensbeschouwelijke identiteit / inspiratie een vraag is geworden. 

Naast de vraagstukken die in het hele land actueel zijn, stond met name de manier waarop de onderwijsproblematiek zich in Limburg openbaart centraal. Gekeken is naar de mogelijkheden en de bedreigingen. Met als doel het opstellen van een aantal concrete aanbevelingen met stappen die lokale politiek, onderwijsbesturen, leraren , leerlingen en ouders (medezeggenschap) zouden kunnen/moeten zetten gericht op het oplossen van gesignaleerde knelpunten. De resultaten van deze dag leest u hier.

Al bij het nadenken over de noodzaak van een dergelijke studiedag en bij het ontwikkelen van de eerste plannen is de katholieke lerarenvereniging Sint Bonaventura-AOb/FNV door het Wittemer Beraad uitgenodigd om mee te werken.
In 2e instantie hebben, mede op ons initiatief, ook de AOb/FNV, AOb-CVHO, CNV e.a. zich aangesloten.
Naast de bijdrage vanuit Sint 
Bonaventura hebben ook CVHO en AOb d.m.v.  inleidingen, statements en actieve participatie aan de debatten een waardevolle input geleverd.

E-mailen
Bellen
LinkedIn