het VKMO, het Verbond van
Katholieke Maatschappelijke Organisaties

Behalve het project 'het waagstuk van de opvoeding', is het VKMO ook het samenwerkingsverband dat zaken organiseert zoals de Soeterbeeckdagen en het Allerheiligenberaad en het podium waar de dr. Poelspenning wordt uitgereikt (o.a. aan onze oud-voorzitter Cees Akerboom en onze samenwerkingspartner in het LOGIA-project.


E-mailen
Bellen
LinkedIn