Sint Bonaventura

Bezieling en bezinning in het onderwijs

Sint Bonaventura over curriculum.nu

Curriculum.nu is een van de zaken die momenteel actueel zijn. En dat de komende tijd ook nog wel zal blijven. Een van de vragen waarmee Sint Bonaventura zich geconfronteerd weet is bijvoorbeeld de vraag in hoeverre de voorstellen met betrekking tot het (zogenaamde) leergebied "burgerschapsvorming" recht doen aan de vrijheid van onderwijs en de autonomie van de scholen. 
Wij waren dan ook blij en gerust gesteld toen, in de lijn van de visie van Sint Bonaventura inzake de vrijheid van onderwijs en de rol van het onderwijs m.b.t. de identiteitsontwikkeling van leerlingen
 de (onderwijscommissie van de) 2e kamer bij de bespreking van de voorstellen van de werkgroep Onderwijs 2032  en de opdracht voor de curriculum.nu werkgroep concludeerde dat  persoonsvorming buiten de opdracht van curriculum.nu valt.  Omdat dat onder de vrijheid van onderwijs valt.

Helaas zien we in de plannen die nu voorliggen dat de voorbereidingswerkgroepen hier aan voorbij zijn gegaan. En daarin zijn niet alleen wij maar ook vele anderen teleurgesteld over. 

Graag attenderen we u op bijdragen van anderen hierover. De theoloog, filosoof en onderwijspedagoog Piet van der Ploeg schreef o.a. het curriculum.nu-voorstel burgerschap doorgelicht.

En Rik Torfs, kerkjurist en hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven, twitterde : kerkjurist en Een samenleving  zonder moreel verwerpelijke, foute en domme meningen kan enkel in een dictatuur. en die is moreel verwerpelijk, fout en dom.

Een andere invalshoek, van Alain Badiou.