In samenwerking met de Nederlandse Katholieke Schoolraad

Sint Bonaventura is lid van de NKSR en is sinds jaar en dag vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van de NKSR. Samen met de NKSR organiseert Bonaventura verschillende activiteiten zoals de jaarlijkse studiemiddag en de week van het katholiek onderwijs.

De NKSR is een samenwerkingsverband van vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, leraren en leidinggevenden, in het katholiek onderwijs en de kerk en haar functionarissen. En daar vindt het overleg plaats dat o.a. aanleiding was voor het organiseren van de Week van het Katholiek Onderwijs en de jaarlijkse studiemiddagen.

Ook is het een van de fora waar wordt nagedacht over de taak van het katholiek onderwijs en als zodanig gesprekspartner van overheid, onderwijsraad en vergelijkbare organisaties in Europa en de rest van de wereld.

BURGERSCHAP
Op 18 september 2019 was er op het Sint Jans Lyceum in Den Bosch een studiemiddag over burgerschapsvorming.E-mailen
Bellen
LinkedIn