“Sint Bonaventura wil – geïnspireerd door de katholieke traditie en in samenwerking met de AOb – bijdragen aan goed onderwijs. Goed onderwijs is gericht op het algemeen welzijn van de samenleving en staat voor gezamenlijke zorg voor menswaardigheid, solidariteit en verantwoordelijkheid. Wij geloven dat goed onderwijs afkomstig is van goede leraren die waardenbewuste professionals zijn. Wij staan voor inclusief en inspirerend onderwijs dat is afgestemd op de behoefte van elke leerling. Dit onderwijs ondersteunt elke leerling bij het ontdekken en volgen van diens roeping gevoed door diens eigen levensbeschouwelijke identiteit.”