Publicaties

Geen maakbaarheid, maar raakbaarheid

U kunt de publicatie downloaden door op de afbeelding te klikken.

Bouwstenen van een bijzondere leraar

U kunt de publicatie downloaden door op de afbeelding te klikken.

Website: Beeldfiguren van het Christendom

Als levensbeschouwelijke afdelingen van de Algemene Onderwijsbond (AOb) ervaren St. Bonaventura en CVHO, werkzaam in resp. het katholieke en het protestants-christelijke onderwijs, dat veel collega’s compacte en toegankelijke informatie over belangrijke figuren in de geschiedenis van het christendom op prijs stellen. Daarom willen we met deze website graag bijdragen aan informatievoorziening op dit punt. Natuurlijk is “alles” op het internet te vinden, maar je kunt er ook makkelijk verdwalen in de veelheid van gegevens.

Bezoek de website: Beeldfiguren van het christendom

Website: Reformatie en Onderwijs

Deze website is een initiatief van de levensbeschouwelijke afdelingen van de Algemene Onderwijsbond ter gelegenheid van het 500-jarig jubileum van de reformatie (1517) en van hun beider 100-jarig bestaan.
Velen weten iets van Luther en zijn stellingen op de deur van de slotkapel te Wittenberg, maar veel minder mensen realiseren zich de invloed van dit gebeuren op de Europese samenleving tot op de dag van vandaag. Die invloed brengen we graag in beeld.

We zijn Sint-Bonaventura, de katholieke afdeling, en CVHO, de protestants-christelijke afdeling van de AOb. Rond 2017 bestaan we honderd jaar. Onder het motto “van collega’s, voor collega’s” zijn we actief in het inspireren van collega’s in het onderwijs op het gebied van levensbeschouwelijke identiteit in christelijk perspectief. Onder het motto “samen waar het kan, apart waar het moet” proberen we waar mogelijk de verdeeldheid onder christenen te overstijgen.

Luther wilde de kerk van zijn tijd hervormen. Hij was daarin niet de eerste en zeker ook niet de enige. Toch heeft zijn optreden geleid tot een scheuring in de tot dan toe ongedeelde (katholieke) kerk en het ontstaan van een aantal nieuwe (protestantse) stromingen. Ook op de samenleving heeft die beweging grote invloed gehad.

Deze website omvat vier inhoudelijke thema’s: reformatoren/contrareformatoren, religieuze conflicten, veelvormige christelijke cultuur en missie/zending/oecumene.
Ze worden elk uitgewerkt vanuit een aantal Europese steden. Vanuit elke stad wordt een zestal locaties en/of personen uitgewerkt in relatie met reformatie/contrareformatie.
Daarnaast zijn er suggesties voor de lespraktijk, ons aangereikt door collega’s van een aantal meewerkende scholen en hun leerlingen. Ten slotte is een aantal teksten met achtergrondinformatie opgenomen voor diegenen die zich in een thema willen verdiepen.

Hoofddoel van deze website is het stimuleren van collega’s in het onderwijs om reformatie en contrareformatie in hun lessen de plaats te geven die ze verdienen, en in het algemeen de levensbeschouwelijke identiteit in het onderwijs vorm te geven.

Bezoek de website: Reformatie en Onderwijs

Website: Inspiratietoolkit

Deze website is allereerst bedoeld om beginnende docenten in het rk en pc onderwijs wegwijs te maken in het gedachtegoed van rk en pc scholen en hen te inspireren om ook zelf inhoud te geven aan de vormgeving van dit onderwijs. De kern wordt gevormd door 8 interviews met jonge docenten, twee experts en een bekende gelovige Nederlander. Vanuit de interviews passeren tal van onderwerpen en begrippen de revue, die van betekenis zijn in het rk en pc onderwijs. Deze informatie is ook toegankelijk vanuit een introductietekst.

Daarnaast is de website een service aan docenten, mentoren, decanen, leidinggevenden en ondersteunend personeel in het rk en pc onderwijs, om hen te inspireren in het dagelijkse werk, om hulpmiddelen te presenteren en achtergrondinformatie te bieden.

De achterliggende gedachte is dat werken in het rk en pc onderwijs anders is dan werken in het algemeen of openbaar onderwijs. De vraag is alleen: wat betekent dat dan en hoe doe je dat? De website wil vooral een praktisch instrument zijn en stimuleren tot verdieping.

De website is tot stand gekomen in opdracht van Bonaventura en CVHO, de confessionele afdelingen van de AOb. Bonaventura en CVHO hebben een robuuste traditie waar het gaat om de ontwikkeling van materialen en instrumenten die vorm kunnen geven aan de eigenheid van rk en pc onderwijs.

Colofon

Deze website is een product van Bonaventura en CVHO, de confessionele afdelingen van de AOb. De interviews zijn afgenomen door Gerrit-Jan Meulenbeld. Het camerawerk is van Klaske Kokmeijer.

Bezoek de website: Inspiratietoolkit