Sint Bonaventura

Goed onderwijs houdt meer in dan het inzetten van efficiënte interventies die het leerproces bevorderen. Het gaat ook over vormen van jonge mensen, zodat zij vanuit eigenheid kunnen meebouwen aan een rechtvaardige samenleving.

De AOb-afdeling Sint Bonaventura nodigt iedereen die in het onderwijs werkt uit om de eigen professionaliteit te verbinden aan persoonlijke waarden en idealen. Deze waarden en idealen kun je inzetten ten behoeve van het onderwijsproces. Sint Bonaventura wijst op de katholieke traditie als inspiratiebron naast andere inspiratiebronnen. Alle AOb-leden die met hart en ziel in het onderwijs werken kunnen deelnemen aan deze groep.

Sint Bonaventura is een voorstander van vrijheid van onderwijs zoals verwoord in de Nederlandse Grondwet. Wij zien de vrijheid van onderwijs als een kans om vorm en inhoud te geven aan goed onderwijs dat betekenisvol is voor jonge mensen. Vrijheid van onderwijs betekent volgens ons waardering voor de autonomie van de leerkracht die een professionele afweging kan maken om persoonlijke waarden en idealen in te zetten waarbij leerlingen de ruimte krijgen en uitgedaagd worden om zichzelf te ontdekken en de eigen identiteit vorm te geven. Zo’n leerkracht nodigt jonge mensen uit om na te denken over de eigen identiteit en stimuleert de ontwikkeling van hun talenten.

Wat doet de afdeling Sint Bonaventura?

  • Wij organiseren bijeenkomsten om de persoonlijke onderwijsvisie van leraren te versterken waarbij de katholieke traditie en met name het katholiek sociale denken als inspiratiebron dient.
  • Wij ontwikkelen, samen met de afdeling CVHO, leermiddelen en websites ten behoeve van het (bijzonder) onderwijs.
  • Wij reageren op ontwikkelingen in de landelijke en regionale politiek die raken aan de levensbeschouwelijke aspecten van het onderwijs, zoals discussies over burgerschap en de invulling van de vrijheid van onderwijs.
  • Wij geven advies aan het AOb-bestuur over de levensbeschouwelijke aspecten van het onderwijs.
  • Wij onderhouden contacten met andere partners die betrokken zijn bij het katholieke onderwijs, zoals de Nederlandse Katholieke Schoolraad en Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs.
  • Wij onderhouden contacten met andere organisaties die zich laten inspireren door het katholiek sociaal denken.

Bestuur

Voorzitter: Raymond Hintjes
Penningmeester: John van Engelen
Secretaris: Kevin Reuter

Het bestuur van Sint Bonaventura wordt secretarieel ondersteund door Dick Tolsma