Verbijstering en Hoop: korte reflectie op de Verkiezingsuitslag

Gisteren werd door onze vereniging de Sint Bonaventuralezing georganiseerd. Wij konden natuurlijk niet voorbijgaan aan de verkiezingsuitslag, vandaar dat onze voorzitter deze korte reflectie uitspraak:

“Deze ochtend twijfelde ik of ik iets zou zeggen over de recente verkiezingsuitslagen. Net als velen van u, voel ik me verbijsterd door de resultaten. Ik wil hier kort bij stilstaan, niet om een discussie te starten, maar om te erkennen dat vele landgenoten en hun kinderen zich nu wellicht afvragen of ze nog welkom zijn in Nederland. Deze kinderen, die wij dagelijks onderwijzen, zijn hier misschien omdat ze moesten vluchten voor oorlog of onveiligheid, of omdat ze met hun ouders zijn meegekomen die als arbeidsmigranten naar Nederland zijn gekomen. Of ze zijn de nakomelingen van gastarbeiders die we in de jaren ’70 en ’80 hebben verwelkomd. Het zijn mensen zoals u en ik, die het beste voor zichzelf en vooral voor hun kinderen willen. Mensen die vreugde en verdriet ervaren, maar die nu vaak worden gezien als de oorzaak van problemen in Nederland, een verhaal dat al jaren wordt verteld en door sommigen wordt geloofd.

Daarnaast is er de aanhoudende oorlog in Oekraïne en het recente conflict tussen Hamas en Israël, die beide polarisatie in ons land veroorzaken en de menselijke waardigheid ondermijnen.

Het is soms moeilijk om hoop te vinden en makkelijk om afkeer te voelen voor ‘de ander’. Maar zoals Martin Luther King Jr. zei:

“Duisternis kan geen duisternis verdrijven, alleen licht kan dat. Haat kan geen haat verdrijven, alleen liefde kan dat.”

Laten we samen deze kaars aansteken, een klein licht dat warmte en liefde verspreidt.

Ik wil graag het gebed van paus Franciscus voorlezen uit de encycliek Fratelli Tutti:

Heer en Vader van de hele mensheid,
U die alle mensen met gelijke waardigheid hebt geschapen,
stort in onze harten een geest van broederschap.
Beziel ons met een droom van ontmoeting, dialoog, gerechtigheid en vrede.
Help ons om een betere samenleving op te bouwen en een menswaardigere wereld te creëren, zonder honger, armoede, geweld en oorlog.

Open onze harten
voor alle volkeren en landen op aarde,
zodat we het goede en het mooie kunnen zien

dat U in elk van ons heeft gezaaid,
zodat echte verbondenheid kan groeien,
en gemeenschappelijke projecten en gedeelde dromen

ons dichter bij elkaar kunnen brengen.

Amen”